【Double May上釣】你需要嘅係開篷車?錯!而係…

Facebook Friend List 上面應該最少會有一個經常自怨自艾嘅仔,

覺得自己一日最衰都係無父幹所以溝唔到女。

唔好玩啦,有錢係會有異性,但點會只係靠有錢呢?

你試下喺街派錢,第一個搵你嘅可能係慈母呀……

呢位人兄同大家示範,點樣可以唔使真係買一部車而溝到女:

睇下?條女仲心急過佢呀!

 

熟能生巧:

【紅到外國】歡樂拉枱布!西人玩唔到?

TryGuysJPN